REGULAMIN

Niżej zamieszczony regulamin określa ogólne zasady oraz warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego biżuteriatyborowski.pl.

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – sprzedawcą jest Pracownia Złotnicza Piotr Tyborowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bursztynowej 20, 80-342 Gdańsk, NIP 5840103348, REGON 190532130
 2. Klient – osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem dokonuje lub planuje zrealizować zakup u Sprzedawcy
 3. Sklep internetowy – witryna internetowa pod adresem bizuteriatyborowski.pl, która ma na celu zaprezentowanie oferowanych produktów z możliwością ich zakupu
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów na odległość, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym/Klientem.
 5. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym bizuteriatyborowski.pl, której dotyczy Umowa Sprzedaży
 6. Koszyk – lista produktów sporządzona przez Kupującego, spośród towarów znajdujących się w sklepie internetowym
 7. Zamówienie – określające wolę Klienta, prowadzące do zawarcia umowy sprzedażowej, określające rodzaj oraz ilość produktów.
 8. Formularz rejestracji – formularz, w którym Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w celu utworzenie Konta.
 9. Konto – indywidualny panel wraz z danymi osobowymi Klienta oraz informacjami dotyczącymi złożonych Zamówień.
 10. Login – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail) wybrany samodzielnie przez Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta.
 11. Hasło – ciąg znaków (cyfr lub liter) wybranych samodzielnie przez Klienta, które nadaje w systemie do celów potwierdzenia swojej tożsamości.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Szczegółowe zasady umowy sprzedaży określane są przez niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca, za pomocą sklepu internetowego bizuteriatyborowski.pl umożliwia Klientom składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedażowych na odległość.
 3. Zamówienia realizujemy wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 4. Klienci posiadają również dostęp do usług za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
 5. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 6. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę ze jest zobowiązany dokonać zapłaty za wybrane Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta.
 7. Całkowity koszt zamówienia (cena Towarów oraz koszt dostawy) znajduje się w podsumowaniu Zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Na stronie Sklepu internetowego każdy Towar posiada niezbędne informacje oraz cenę. Zamieszczone na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towarów.
 9. Przy wyborze płatności „przelew tradycyjny” Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w ciągu 72 godzin od momentu złożenia Zamówienia. W momencie, gdy Sprzedawca nie otrzyma wpłaty środków zamówienie zostanie anulowane.
 10. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o braku Towaru, bądź wydłużonym terminie realizacji Zamówienia, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W tej sytuacji Klient może potwierdzić, bądź zrezygnować z realizacji danego Zamówienia. W przypadku, gdy Klient wcześniej opłaci Zamówienie, otrzyma zwrot kosztów w terminie do 14 dni od daty anulowania wybranego zamówienia (liczone od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta).
 11. W przypadku podania przez Klienta niepoprawnych, niedokładnych danych bądź danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 12. Zamówienie zostaje zapisane w bazie sklepu internetowego jako dowód zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

REJESTRACJA KONTA

 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient może zarejestrować konto. Rejestracja konta jest dobrowolna, nieobowiązkowa i bezpłatna.
 3. Do rejestracji konta wymagane jest poprawne wypełnienie Formularzu rejestracji z podaniem danych osobowych Klienta, zaakceptowanie Regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.
 4. Po uprzedniej rejestracji zostanie utworzone Konto, za pomocą, którego Klient może składać Zamówienia Towarów oraz korzystać z innych dodatkowych funkcji dostępnych w Sklepie internetowym tj. dostęp do historii Zamówień, udział w konkursach, bądź otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, wyprzedażach.
 5. Każde logowanie do Sklepu internetowego wymaga wykorzystaniu Loginu (e-mail) oraz Hasła wskazanego przez Klienta przy dokonaniu rejestracji. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności danych logowania oraz nieprzekazywania ich osobom trzecim.
 6. W przypadku, gdy Klient żąda usunięcia Konta jest zobowiązany do przekazania tej informacji na adres e-mail: info@bizuteriatyborowski.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient składa Zamówienie poprzez wyborów spośród Towarów dostępnych w sklepie. Po skompletowaniu zamówienia Klient jest informowany o kosztach transportu.
 2. Klient może dokonać płatności za Towar w jeden z następujących sposobów:
 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068),
 • przelewem tradycyjnym,
 • płatność za pobraniem.
 1. Zapłata rozumiana jest za dokonaną:
 • w przypadku płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (np. Przelewy24) – w chwili zaksięgowania środków przez system operatora płatności.
 • w przypadku płatności tradycyjnej – w chwili zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy.
 • w przypadku płatności za pobraniem – w chwili potwierdzenia przez operatora logistycznego odbioru Zamówienia przez Klienta.
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w ciągu 72 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 2. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu wpłaty oraz potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy. W przypadku gdy operator systemów płatności o jakich mowa w ust 3 ppkt. 3 niniejszego paragrafu poinformuje o jej anulowaniu lub w inny sposób wskaże na inne zaistniałe nieprawidłowości dotyczące płatności, termin realizacji będzie liczony od dnia wyjaśnienia sytuacji.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym w momencie wypełniania formularza Zamówienia. Termin ten podany jest przed ostateczną zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta.
 4. Towary oznaczone jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi podobnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu środków za złożone Zamówienie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków : wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, dokonania zapłaty oraz potwierdzaniu przez Sprzedawcę zawarcia umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

 1. Zamówienia złożone na Towary realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku Zamówienia na Towary płatne z góry Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu środków na koncie.
 2. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów w postaci:
 • usługi kurierskiej świadczonej przez InPost S.A., z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielicka 28,
 • odbiór osobisty w dziale sprzedaży po wcześniejszym skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą.
 1. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.
 2. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 7 dni roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien niezwłocznie spisać wraz z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towary bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w Sklepie internetowym. W przypadku gdy sprzedany Towar różni się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.
 2. Reklamacje składane są za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail: info@bizuteriatyborowski.pl.
 3. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest wybrana forma potwierdzająca dokonanie zakupu: dowód sprzedaży w formie paragonu/faktury, potwierdzenia dokonania transakcji z konta bankowego, mailowe potwierdzenie dokonania zamówienia.
 4. Złożona reklamacja potwierdzona jest wiadomością e-mail wysłaną do Klienta przez Sprzedawcę.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient informowany jest w wiadomości e-mail.
 6. Zgodnie z zapisem art. 5612 §1 Kodeksu cywilnego Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi ma obowiązek, na koszt sprzedawcy, dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego przez Sprzedawcę. W niniejszym przypadku jest to: Pracownia Złotnicza Piotr Tyborowski, ul. Kupały 20, 80-354 Gdańsk
 7. Instytucja rękojmi opisana została w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy. Sprzedawca może nie uwzględnić żądania w zakresie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zaoferować Klientowi nieodpłatna naprawę lub wymianę.

ZGODA NA ZBIERANIE OPINII

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego, bądź drogą pisemną. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony Towar wraz z załączonym formularzem. Biżuterię należy odesłać w oryginalnych pudełkach, w których Klient je otrzymał, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami w transporcie. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Towar w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z przysługującego mu rabatu, zwrot należności zmniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.
 4. W przypadku, gdy Klient przekroczy termin odstąpienia od umowy określonych w niniejszym regulaminie Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Towar na jego koszt. Nieprawidłowe zastosowanie się przez Klienta do powyższej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować jej opóźnieniem oraz późniejszym zakończeniem, a tym samym opóźnieniem zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 5. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty bezpośrednio z nimi związane.

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie internetowym są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail, SMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie internetowym oraz dokonywania zakupu Towarów w Sklepie internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych w celach handlowych i marketingowych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od dokonywania zakupu w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych , prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie internetowym Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • pocztą pod adresem: Biżuteria Tyborowski, ul. Kupały 20, 80-354 Gdańsk,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 784 337 067,
 • za pośrednictwem e-mail: info@bizuteriatyborowski.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny w ramach Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci posiadający Kontozostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail.
 3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie zmian.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych, w tym logo Sprzedawcy, elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.

Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawem właściwym dla umów zawieranych w ramach Sklepu internetowego jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego nie może pozbawiać Klienta będącego konsumentem ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.