POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa warunki pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych pozyskanych przez Sklep internetowy Biżuteria Tyborowski prowadzony pod adresem bizuteriatyborowski.pl (dalej zwaną Witryną) przez Pracownia Złotnicza Piotr Tyborowski z siedzibą w Gdańsku (dalej zwanego Sklepem internetowym). Należy zwrócić uwagę na to, iż niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu internetowego.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu ochrony bezpieczeństwa Państwa prywatności i informacji osobowych podczas korzystania z Witryny, jak również podczas składania Zamówień w ramach Sklepu internetowego, w tym celu podejmując wszelkich niezbędnych działań.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem np. E-mail, Facebook, Instagram itp. jest Pracownia Złotnicza Piotr Tyborowski z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby: ul. Bursztynowa 20, 80-342 Gdańsk), NIP: 5840103348, REGON: 190532130. W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, podmiotami przetwarzającymi dane uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy: Google Ads (Google LLC), Google Analytics (Google LLC), Meta (Facebook Limited), GetResponse.
 2. Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej -NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego czy przekazywane podczas składania reklamacji jak również dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
 4. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności:
 • dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych,
 • przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie internetowym,
 • firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdorazowo cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
 2. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług w celu prowadzenia Konta Klienta,
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży – dane osobowe Klient są niezbędne do realizacji Zamówienia i wykonania zawartej umowy, w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Klienta wybranego Towaru, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie,
 • rozpatrywanie złożonych reklamacji,
 • prowadzenie konkursów, również wyłonienie zwycięzców konkursu oraz rozdanie nagród,
 • zamieszczanie reklam, ofert lub promocji dot. Towarów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera,
 • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych,
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest w głównej mierze konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania lub obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
 2. W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami ustawowymi prawa o ochronie danych użytkownikowi w ramach określonych wymogów ustawowych użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych:

 • prawo do dostępu do danych,
 • prawo do ich poprawiania,
 • prawo do do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszalności danych,
 • prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego w postaci Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
 • prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

POLITYKA COOKIES

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 4. Obok plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 5. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików cookies na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości). Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies pochodzących bezpośrednio od savicki.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
 6. Przy użyciu technologii plików cookies, która jest stosowana na stronie internetowej możliwe jest poznawanie preferencji użytkowników. Analiza zachowań pozwala nam na zrozumienie zwyczajów i oczekiwań użytkowników oraz dostosowanie się do ich zainteresowań. Dzięki tej technologii można zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać takie produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom.
 7. Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego dotychczasową aktywnością.
 8. Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwala na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.
 9. Informacje zebrane i zawarte w plikach cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.
 10. W oparciu o pliki cookies mamy możliwość docierania z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Zdajemy sobie sprawę, że bardziej atrakcyjne i praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania, w oparciu o technologię cookies. Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej.